loader image

Klachten & garantie

Klachten

Bij BlueBird zijn wij pas tevreden als jij ook tevreden bent. Iedere dag doen we er alles aan om onze klanten tevreden te houden. Mocht je onverhoopt toch ergens niet tevreden over zijn dan kun je bij ons een klacht indienen. Dit kan per e-mail, telefonisch of per post via onderstaande contactgegevens. Dien je een klacht in per e-mail, dan ontvang je hier geen ontvangstbevestiging van.

info@bluebirdstore.nl 

040 202 5350

Videolab, Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven


Nadat je een klacht bij ons hebt ingediend gaan wij deze beoordelen. Vervolgens proberen we samen met jou tot een passende oplossing te komen. Wij reageren uiterlijk binnen 14 dagen inhoudelijk op je klacht.

Garantie

Bij een klacht kijken wij altijd naar de wettelijke garantie die van toepassing is op de klacht die je hebt ingediend. Dit wil zeggen dat het artikel datgene moet doen wat je in alle redelijkheid mag verwachten van het artikel. Daarnaast heb je alleen recht op garantie bij een gegronde klacht. De klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

– Beschadiging door opzet of nalatigheid
– Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
– Normale slijtage
– Beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing

Is je klacht gegrond, dan vergoeden dan vergoeden wij de reparatie of vervanging van het product. Jij en ook wij verwachten dat een artikel na een bepaalde periode en bij normaal gebruik/onderhoud nog goed is. Is dit niet het geval, neem dan contact met ons op. Samen proberen we dan tot een passende oplossing te komen.

Garantie

BlueBird biedt aan de koper een garantie van zes maanden voor de batterij en een garantie van één jaar voor de behuizing met uitzondering van de banden. De garantieperiode gaat in op de dag van levering. Voor reparaties of problemen met de elektrische step verwijzen wij je graag door naar onze servicepartner Sertec360.

Reparatie

Neem contact met ons op wanneer je ondersteuning nodig hebt. We kunnen je voorzien van de nodige assistentie om jouw probleem op te lossen of een reparatie te plannen wanneer nodig. Zorg ervoor dat je het serie nummer bij de hand hebt voordat je contact opneemt.

* Het serienummer kan gevonden worden onder het product, op de originele doos of via de Ninebot-App. Het serienummer lijkt op: N2G…

Contact Nummer NL: +31 737440040
Contact Email Adres: Segway-NL@sertec360.com

Segway Ninebot RMA & DOA procedure

Hieronder leest u hoe het product afgehandeld dient te worden.

LET WEL: Dit is slechts een samenvatting. Druk- en zetfouten voorbehouden.

RMA
Voor vragen over reparatie kunt u zich richten tot onze contact center. Kijk op www.segway.com voor de contactgegevens van onze contact center in uw land.

DOA

Het defecte artikel moet aan onderstaande voorwaarden voldoen:

De aankoopfactuur mag niet ouder dan 14 dagen na aankoopdatum zijn en de volledige inhoud dient in de originele verpakking te worden mee verzonden.

Daarnaast moeten onderstaande zaken worden mee verzonden:
• Kopie aankoop bon dient bijgevoegd te zijn
• Vermelding modelcode
• Serienummer
• Meest recente firmware dient geïnstalleerd te zijn
• Omschrijving klacht
Verder gelden onderstaande overige voorwaarden:
• Toestel is geïmporteerd door Segway Europe BV
• Segway Europe geautoriseerd service center beoordeelt de DOA aanvraag
• Demo-/ Showroommodellen zijn uitgesloten
• Val, stoot-, vocht- of transportschades zijn uitgesloten

Aanmelding
De aanmelding van een RMA verloopt via Sertec 360.